Kalifa is een sociaal geëngageerde man!

Als Afrikaanse Gentenaar heeft Kalifa affiniteit met heel wat minderhedengroeperingen. Hij zet zich dagelijks in om hun positie in de samenleving te verbeteren.

Kalifa is bestuurder in de raad van bestuur van vzw De Centrale, het Gentse Intercultureel centrum Gent. Hij is ook actief binnen OTA vzw, waar hij ondersteuning geeft voor hulpverleners uit de jeugdhulp die jongeren met migratieachtergrond begeleiden. Hij doet dit via advies, bemiddeling, coaching en vorming en hij is tevens lid van de Algemene Vergadering. Daarnaast is Kalifa ook Ambassadeur bij Latent Talent, een project waarbij hij mensen met een migratieachtergrond helpt om deuren te openen.

Kalifa is een actieve buurtbewoner.

Hij neemt deel aan de Elyzeese Velden-burengroep voor het mobiliteitsplan, waar hij ijvert voor de veiligheid van de straat waar hij woont. Hij helpt ook mee aan het Machariusproject, waarbij de Machariuskerk wordt omgevormd tot een ontmoetings- en bezinningsplaats voor alle Gentse bewonersgroepen.

Opvoeding en onderwijs  zijn voor Kalifa belangrijke pijlers op weg naar een betere samenleving!

Daarom is hij actief binnen vzw Uilenspel, dat buurtgerichte schoolse ondersteuning biedt aan kinderen uit maatschappelijk kwetsbare gezinnen. Hij is ook lid en medeoprichter van de vadergroep van de basisschool De Feniks, een groep die activiteiten organiseert voor de kinderen en hun papa’s op school.

én met een ruime blik op de wereld!

Kalifa zet zich ook in om zijn land van oorsprong vooruit te helpen. Hij is voorzitter van Vzw Willy Wery Senegal, een vereniging die opleiding en onderwijs ondersteunt in Senegal en medeoprichter van vzw Senegal Bantamba, een organisatie die zich inzet voor emancipatie van Afrikanen in Vlaanderen.